Säännöt

POPia arkeen -arvonnan säännöt

1. Järjestäjä

Arvonnan järjestää Kurikan Osuuspankki, Keskuspuistikko 7, 61300 KURIKKA ja Siilinjärven Osuuspankki Kuiluntie 5, 71800 SIILINJÄRVI (myöhemmin ”Järjestäjä”).

2. Osallistumisoikeus

Kampanjaan voivat osallistua kaikki Suomessa pysyvästi asuvat 18 vuotta täyttäneet luonnolliset henkilöt. Kampanjaan eivät voi osallistua niiden yritysten työntekijät eivätkä heidän kanssaan samassa taloudessa asuvat henkilöt, jotka ovat osallistuneet tämän kampanjan suunnitteluun, toteutukseen tai järjestelyihin.

3. Osallistuminen arvontaan

Arvontaan voi osallistua täyttämällä arvontalomakkeen. Arvontaan osallistumisen viimeinen päivä on aina kuukauden viimeinen päivä.

Osallistumista arvontaan ei hyväksytä kampanja-ajan päättymisen jälkeen. Kukin henkilö saa osallistua Arvontaan vain yhdellä sähköpostiosoitteella yhden kuukauden aikana.

Osallistumalla tähän kampanjaan osallistuja myöntää Järjestäjälle oikeuden tarvittaessa julkaista osallistujan nimen, ja asuinpaikkakunnan Järjestäjän valitsemissa medioissa julkaisukanavasta riippumatta (esim. Facebook, Instagram) ilman erillistä ilmoitusta, suostumusta tai korvausta.

4. Palkinnot

Osallistuneiden kesken arvotaan yllätyspalkinto (á noin 50 €, esim. lahjakortti, leffaliput). Palkintolahjaa ei voi vaihtaa rahaksi tai toiseksi palkinnoksi.

5. Voittajien valinta ja julkistus

Järjestäjä arpoo arvontaan osallistuneiden joukosta voittajat.

Järjestäjä ilmoittaa voittajille henkilökohtaisesti sähköpostitse. Tässä yhteydessä voittajien tulee toimittaa Järjestäjälle yhteystietonsa palkinnon toimittamista varten. Mikäli Järjestäjä ei tavoita voittajaa tai voittaja ei toimita yhteystietojaan 2 viikon sisällä Järjestäjän yhteydenotosta, arvotaan uusi voittaja.

6. Rekisteritiedot

Osallistujan henkilö- ja yhteystietoja ei käytetä eikä luovuteta suoramarkkinointitarkoituksiin ilman osallistujan antamaa erillistä suostumusta. Kerättyjä tietoja käytetään ainoastaan arvonnan voittajien valintaan ja siitä tiedottamiseen. Kampanjan rekisteri- ja tietosuojaseloste ovat nähtävissä osoitteessa: poppankki.fi.

7. Järjestäjän vastuu

Järjestäjä maksaa lakisääteisen arpajaisveron näissä säännöissä mainituista palkinnoista. Palkinnon voittaja vastaa muista mahdollisista palkinnon vastaanottamiseen tai käyttämiseen tai kampanjaan osallistumiseen liittyvistä kustannuksista. Palkinnon postituksesta ei koidu voittajalle kustannuksia. Palkinto toimitetaan vain Suomessa sijaitseviin osoitteisiin. Palkinnon voittaja vapauttaa Järjestäjän kaikesta vastuusta ja kuluista, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen tähän kampanjaan osallistumisesta tai palkinnon vastaanottamisesta. Palkinnon voittaja vapauttaa Järjestäjän myös kaikesta vastuusta liittyen palkinnon myöhempään käyttöön tai siinä ilmeneviin vikoihin sekä kaikesta vastuusta, joka koskee vammaa tai vahinkoa, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän kampanjaan tai palkinnon lunastamisesta tai käyttämisestä. Tämä vastuuvapaus ei kuitenkaan heikennä kuluttajalle kuluttajansuojalain nojalla kuuluvia oikeuksia. Järjestäjän vastuu osallistujia kohtaan ei ylitä näissä säännöissä mainitun palkinnon arvoa tai määrää. Järjestäjä ei vastaa osallistumisista, jotka eivät teknisistä syistä ole tulleet perille tai joissa on puutteelliset tunnisteet tai yhteystiedot. Järjestäjällä on oikeus peruuttaa arvonta ylivoimaisen esteen (force majeure) tai vastaavan tapahtuman johdosta.

8. Facebook vastuuvapaus

Arvonta ei ole millään tavoin Facebookin tai vastaavan median sponsoroima, suosittelema tai hallinnoima. Osallistujat sitoutuvat vapauttamaan Facebookin kaikista arvontaan liittyvistä vastuista ja vaatimuksista. Osallistuja antaa tietonsa ainoastaan kampanjan järjestäjän käyttöön, ei Facebookin tai vastaavan median.

9. Muut ehdot

Osallistumalla tähän kampanjaan osallistujat sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä ja Järjestäjän niiden tulkinnasta mahdollisesti antamia päätöksiä. Kampanjan säännöt ovat nähtävissä osoitteessa XX. Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden sääntömuutoksiin.

Järjestäjä voi hylätä minkä tahansa osallistujan omalla päätöksellään. Järjestäjä pidättää oikeuden hylätä virheelliset tai näiden sääntöjen vastaiset osallistumiset kokonaisuudessaan ilman korvausvelvollisuutta osallistujalle. Järjestäjällä on oikeus hylätä sellaiset osallistujat, joiden on syytä epäillä käyttäneen osallistumisessa epärehellisiä keinoja.

Mikäli kampanjaan liittyvistä promootiomateriaaleista löytyy paino- tai jokin muu virhe, Järjestäjä, promootion yhteistyökumppanit tai edellä mainittujen osapuolien yhteistyökumppanit eivät ole vastuussa virheestä aiheutuvista seuraamuksista.